Dôležité odkazy

Organizácie karate na Slovensku/

Organizácie karate v Európe/

Svetové organizácie karate/