Darujte nám 2%

Vážení priatelia,

dovoľujeme si vás týmto osloviť, ako rodičov a priateľov nášho športového klubu. Určite viete, že ako platitelia dane máte možnosť poukázať 2% zo svojej zaplatenej dane rôznym organizáciám.

Dovoľujeme si vás touto cestou osloviť, aby ste poukázali svoje 2% v prospech nášho športového klubu.

V prípade, že si daňové priznanie podávate samostatne, máte na posledných stranách daňového priznania Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 501 zákona. Stačí v tomto oddiele vypísať príslušné riadky.

V prípade, že vám robí ročné zúčtovanie dane z príjmov váš zamestnávateľ, stačí ked si stiahnete dopredu vyplnené vyhlásenie a doplníte potrebné osobné údaje, priložíte potvrdenie o zaplatení dane (žiadajte u svojho zamestnávateľa) a pošlete príslušnému správcovi dane do 30. apríla.

Naše IČO: 30798051

Obchodné meno: MONARCH KARATE KLUB, o.z.