História klubu

1977

Partia mladých pánov začala cvičiť karate v malej dedine na strednom Slovensku, v Tekovskej Breznici, pod vedením Antona Krištofa. Na jeden z prvých náborov sa prihlásil aj Ľuboš Ráchela, vtedy mal 12 rokov. Nasledovali ďalšie nábory, kde sa postupne prihlásili Róbert Prôčka a Štefan Brieška. Karate sa stalo ich životnou cestou.

2003

Na jednom z neformálnych rozhovorov navrhol Róbert Prôčka Ľubošovi Ráchelovi, aby spolu trénovali pod jeho vedením. Pri hľadaní priestorov na cvičenie pomohla Dominika Sabová a prvé tréningy boli na svete.

2004

Tvrdé tréningy a majstrovstvá Slovenska v roku 2004, ktoré spomínaná trojica suverénnym spôsobom vyhrala.

2005

Po majstrovstvách Slovenska klub dostal pozvánku zúčastniť sa majstrovstiev Sveta klubov, ktoré usporadúvalo Talianske Vasto v roku 2005. Klub získal celkovo osem medailí a tú najcennejšiu zlatú a titul majstra Sveta získal Štefan Brieška v kategórii športové kumite. Klub zmenil názov na športový klub karate Bratislava Nové Mesto.

2008

Trénerská práca v roku 2008 priniesla svoje výsledky, ktoré zhodnotil mladý junior Tomáš Pupkay svojím víťazstvom na Európskom pohári mládeže v organizácii Word Karate Federation (WKF) v športovom zápase kumite nad 76 kg.

2009

Svoj rast Tomáš Pupkay potvrdil aj v nasledovnom roku opäť víťazstvom na Európskom pohári mládeže v kategórii športový zápas kumite nad 76 kg. Svojimi presvedčivými výkonmi si zabezpečil trvalé miesto v reprezentačnom družstve Slovenskej republiky (už v kategórii dospelých). Klub zmenil svoj názov a vrátil sa k pôvodnému názvu Monarch karate klub

Monarch karate klub je založený na princípoch rovnosti a prirodzeného akceptovania osobnosti.

Hlavnými zakladateľmi klubu sú Ľuboš Ráchela, Róbert Prôčka, Dominika Sabová a Štefan Brieška.

Korene klubu siahajú do roku 1977, kedy začala partia mladých pánov cvičiť karate v malej dedine na strednom Slovensku, v Tekovskej Breznici, pod vedením Antona Krištofa. Na jeden z prvých náborov sa prihlásil aj Ľuboš Ráchela, vtedy mal 12 rokov. Nasledovali ďalšie nábory, kde sa postupne prihlásili Róbert Prôčka a Štefan Brieška. Karate sa stalo ich životnou cestou.

Nasledovala športová kariéra, ktorú si o jednotlivých pánoch môžete prečítať v časti športové ocenenia. Život plynul ďalej a cesty spomínaných pánov sa stretli v Bratislave v roku 2003. Na jednom z neformálnych rozhovorov navrhol Róbert Prôčka Ľubošovi Ráchelovi, aby spolu trénovali pod jeho vedením. Pri hľadaní priestorov na cvičenie pomohla Dominika Sabová , ktorá  v tom čase viedla tréningový krúžok pre skupinu nadšencov v priestoroch Školák klubu na Riazanskej ulici.

Počas tréningov sa zrodila myšlienka vrátiť sa na tatami a pokračovať v športovej kariére ako masters karate v kategórii súborné cvičenia družstvá. Družstvo tvoria traja cvičenci. K dvojici Ráchela, Prôčka pribudol Brieška a družstvo bolo na svete. Nasledovali tvrdé tréningy a majstrovstvá Slovenska v roku 2004, ktoré spomínaná trojica suverénnym spôsobom vyhrala. Po majstrovstvách Slovenska klub dostal pozvánku zúčastniť sa majstrovstiev Sveta klubov, ktoré usporadúvalo Talianske Vasto v roku 2005. Klub získal celkovo osem medailí a tú najcennejšiu zlatú a titul majstra Sveta získal Štefan Brieška v kategórii športové kumite. Tento titul ako aj ostatné výsledky klub dosiahol pod vedením Ľuboša Ráchelu. Jednotlivé ocenenia si môžete prečítať v časti športové ocenenia.

V roku 2005 klub zmenil názov na športový klub karate Bratislava Nové Mesto, kde je aj jeho sídlo. Počas rokov členská základňa klubu narastala a z úspešných športovcov sa stali tréneri, ktorí odovzdávajú novým cvičencom svoje umenie, a tak pokračujú vo svojej ceste. Klub sa preorientoval v prevažnej miere na prácu s deťmi, ale svoje miesto si v ňom nájde každý bez ohľadu na vek.

Rok 2006 priniesol svoje ovocie pre klub na športovom poli v podobe striebornej medaily z Majstrovstiev Európy v organizácii World Karate Confederation (WKC) pre Ľuboša Ráchelu v kategórii kata nad 40 rokov, ktorý tak ukončil svoju športovú kariéru a v klube sa pridal k trénerskému tímu. V tomto roku náš člen klubu Michal Ditte reprezentoval Slovenskú republiku na Majstrovstvách Sveta Word Karate Goju-ryu Karate Federation (WGKF) kde získal striebornú medailu a stal sa vicemajstrom Sveta. Svoju výkonnosť potvrdil aj v nasledujúcom roku 2007 ziskom titulu Majster sveta v organizácii Word Traditional Karate Asociation (WTKA) v športovom zápase kumite.

Trénerská práca v roku 2008 priniesla svoje výsledky, ktoré zhodnotil mladý junior Tomáš Pupkay svojím víťazstvom na Európskom pohári mládeže v organizácii Word Karate Federation (WKF) v športovom zápase kumite nad 76 kg a svoj rast potvrdil aj v nasledovnom roku opäť víťazstvom na Európskom pohári mládeže v kategórii športový zápas kumite nad 76 kg. Svojimi presvedčivými výkonmi si zabezpečil trvalé miesto v reprezentačnom družstve Slovenskej republiky už v kategórii dospelých a vzorne reprezentoval klub a Slovenskú republiku až do roku 2013.

V roku 2009 klub zmenil svoj názov a vrátil sa k pôvodnému názvu Monarch Karate Klub.

Nasledovali roky práce s mládežou v športovej príprave a v roku 2017 sa na stupni víťazov opäť objavuje reprezentantka nášho klubu Kamila Macejáková, ktorá vyhrala Majstrovstvá Slovenska  junioriek v štýle Goju-ryu v organizácii Slovenský zväz karate (SZK) a v roku 2018 svoju výkonnosť opäť potvrdila a stala sa tak dvojnásobnou Majsterkou Slovenskej republiky. V tom istom roku nám zažiarila nová nádej klubu Veronika Pinterová na Majstrovstvách Bratislavy v kategórii súborné cvičenia kata mladšie žiačky a získala jedno druhé a jedno tretie miesto v Asociácii karate klubov Bratislava. Táto organizácia je partnerskou organizáciou pre SZK a Slovenský olympijský výbor (SOV) a v roku 2019 Veronika postúpila o stupienok vyššie a stala sa Majsterkou Bratislavy v uvedenej organizácii v kategórii mladšie žiačky.

Rok 2019 je významný pre klub aj návštevou OKINAWY v meste NAHA jeho hlavným trénerom Ľubošom Ráchelom a úspešným zložením skúšky pred skúšobnou komisiou na stupeň technickej vyspelosti (STV) 6. DAN udelený Medzinárodnou federáciou Goju-ryu karate a kobudo (KOKUSAI Goju-ryu karate kobudo Renmei). Mesto NAHA je považované za mesto zrodu karate. Prípravu na skúšku absolvoval Ľuboš Ráchela v DOJO Slovenskej federácie okinavského karate a kobudo pod vedením Ladislava Klementisa, ktorý je držiteľom stupňa technickej vyspelosti 9. DAN a patrí medzi hlavných zakladateľov Slovenského karate v sedemdesiatych rokoch minulého storočia.

V roku 2020 klub pozval pána Ladislava Klementisa aj na svoje letné klubové sústredenie konané každoročne od roku 2002 aby prezentoval svoje umenie pre všetkých členov klubu. V klube sa paralelne popri športovom karate učí aj tradičné karate. Tento spôsob učenia karate je pre veľa členov hlavnou náplňou učenia a celoživotnou cestou rozvíjať myšlienku karate vo všetkých formách (športové karate, bojové karate, relaxačné karate, karate ako spôsob chudnutia, rodinné karate, karate ako forma sebadisciplíny, karate ako životná cesta), aby si každý cvičenec našiel to svoje, a tak si zabezpečoval hygienu svojej duše a kultúru tela.

Toto je výzva klubu pre všetkých potencionálnych záujemcov a priaznivcov nášho umenia aby nás navštívili, stali sa členmi klubu a tvorili novú generáciu pre budúce obdobia.

2017

V roku 2017 sa na stupni víťazov opäť objavuje reprezentantka nášho klubu Kamila Macejáková, ktorá vyhrala Majstrovstvá Slovenska  junioriek v štýle Goju-ryu v organizácii Slovenský zväz karate (SZK)

2018

V roku 2018 svoju výkonnosť Kamila Macejáková opäť potvrdila a stala sa tak dvojnásobnou Majsterkou Slovenskej republiky. V tom istom roku nám zažiarila nová nádej klubu Veronika Pinterová na Majstrovstvách Bratislavy v kategórii súborné cvičenia kata mladšie žiačky a získala jedno druhé a jedno tretie miesto v Asociácii karate klubov Bratislava.

2019

V roku 2019 Veronika Pinterová postúpila o stupienok vyššie a stala sa Majsterkou Bratislavy v kategórii mladšie žiačky. Rok 2019 je významný pre klub aj návštevou OKINAWY v meste NAHA jeho hlavným trénerom Ľubošom Ráchelom a úspešným zložením skúšky pred skúšobnou komisiou na stupeň technickej vyspelosti (STV) 6. DAN udelený Medzinárodnou federáciou Goju-ryu karate a kobudo (KOKUSAI Goju-ryu karate kobudo Renmei).

2020

V roku 2020 klub pozval pána Ladislava Klementisa aj na svoje letné klubové sústredenie konané každoročne od roku 2002 aby prezentoval svoje umenie pre všetkých členov klubu.