Organizácie karate na Slovensku

Slovenský zväz karate

Bratislavská únia karate (BÚK)

Slovenská federácia karate