Videá

Okinawský večer

pod vedením Ing. Ladislava Klememntisa 9 Dan karate, 4 Dan Kobudo. Dňa 28.1.2023 v telocvični vysokoškolského internátu STU na Wilsonovej 6 v Bratislave.

Seminár pri príležitosti 40. výročia založenia KK Močenok 12.11.2022

Kururunfa

Sajfa