Skúšobný poriadok

Skúšobný poriadok pre udeľovanie stupňov technickej vyspelosti v znení Slovenského zväzu karate môžete nájsť na stránkach www.karate.sk v časti Štruktúra Akreditačná a registračná komisia.

Linky na stiahnutie vo formáte MS Word:

Skúšobný poriadok – Všeobecná časť
Skúšobný poriadok – Goju Ryu