NAŠA LÍNIA KARATE

História Goju Ryu Shodokan

HO SHI KO
FANG JINIANG

(prvá polovica 19. storočia)

Bola dcérou FANG SHIYU, ktorý sa bol učiť v budhistickom kláštore FUJIAN SHAOLIN TEMPLE v horách v provincii Puliang vedľa FUZHOU štýl „boxing opičej päste“.

Po násilnej smrti svojho otca sa tento štýl ďalej učila.

Bola malá a na úspešné použitie techník tohto štýlu nebola dosť silná.

Raz v noci sa jej snívalo, ako bojuje biely žeriav (WHITE CRANE) a používa úhyby, krídla, zobák a nohy na svoje útoky i obranu.

Do systému opičej päste vložila pohyb bieleho žeriava a vytvorila nový štýl: WHITE CRANE) – biely žeriav.

Chcela pomstiť smrť svojho otca a oslovila známeho majstra štýlu „tigra“, ktorý bol veľmi tvrdý ZENG CHISU. Spolu bojovali, ale on sa k nej nevedel dostať a ona nebola dostatočne silná, aby ho efektívne zasiahla.

Dohodli sa na spolupráci a FANG JINIANG vložila do systému „tigra“
1. zmenu postojov a pohyb
2. fingovaný útok – fintu
3. útoky na vitálne body

Spojením systémov „tigra“ a bieleho žeriava vznikol systém „CHUAN FA – WHITE CRANE BOXING“ Tento štýl prevzal priame útočné a tvrdé techniky zo štýlu tigra ( go / YANG ) a zo štýlu bieleho žeriava prevzal mäkké a kruhové pohyby (ju – YIN ) a úhyby. Stal sa tak neskôr základom Goju ryu, lebo Ryu-Ryu-Ko bol žiakom Fang Jiniang a učil sa tento štýl.

RYU RYU KO
XIE ZHONG XIANG

(1852 – 1930)

Pochádzal z aristokrackej rodiny, tak získal možnosť učiť sa bojové menia. Bol sa učiť južnom SHAOLINE v provincii FUJIAN.

Po vnútorných nepokojoch stratila rodina postavenie a živil sa ako murár, neskôr ako obchodník.

V tom čase sa začal učiť „WHITE CRANE“ od FANG JINIANG.

Neskôr bol jedným z učiteľov tohto systému.

RYU RYU KO bol vysoký a silný a bol neuveriteľne rýchly a efektívny až do vysokého veku.

Jeho znalosti a schopnosti boli mimoriadne v oblastiach: boj so zbraňami, bez zbraní, v oblasti prírodnej medicíny a vitálnych bodov. Chodili sa k nemu učiť mnohí bojovníci z Okinawy, ktorí neskôr doma založili vlastné systémy a štýly karate – napr. Higashionna, Nakaima…

HIGASHIONNA KANRYO

(10.3.1853 – 10.1916)

Narodil sa v NISHUMURA – v NAHA.

Už v 10 rokoch pracoval u svojho otca, bol mimoriadne silný a ako 14 ročný bol tradičným ceremoniálom prijatý medzi dospelých.

Po násilnej smrti otca sa rozhodol študovať bojové umenia.

Jeho prvým učiteľom bol ARAGAKI SEISHO, učiteľ TODE, ktorý ho učil 3 roky (1867 – 1870).

Druhým učiteľom v rokoch 1867 – 1873 bol KOJO TAITEI.

V marci 1873 odišiel do Číny do FUZHOU. Bol v „okinawskom dome“ RYU RYU KAN, kde sa učil čínsky a pracoval.

Potom odišiel pracovať do obchodu RYU RYU KA, ktorý ho začal učiť Sanchin kata a neskôr ho prijal za svojho žiaka. Už predtým ho učil SHAOLIN karate.

Pri tréningu postupne učil o tradičných čínskch zbraniach a o rôznych druhoch makiwár.

Tréning u RYU RYU KA bol veľmi náročný až drastický. Rozsah informácií bol veľmi široký.

Naučil ho:
a) narábať so zbraňami: krátky meč – SHUTO, dlhý meč – DAITO, SAI, BO
b) prírodnú, tradičnú medicínu, spojenú i s učením o vitálnych bodoch
c)systém boxingu WHITE CRANE

Učil sa 14 rokov a na Okinawu sa vrátil v roku 1889.

Do dnešného systému Goju ryu doniesol kata: SANCHIN, SAIFA, SEIPAI, SEYUNCHIN, SHISOCHIN, SEIZAN, SANZERU, KURURUNFA, SUPARINPE ale aj KOTE-KITAI (otužovanie tela – spevňovanie) a KAKIE.

1901 tajne učil svoje umenie vo svojom dome. Tréning bol tak tvrdý, že väčšina študentov odišla.

V roku 1902 mu ARAGAKI predstavil CHOJUNA MIYAGIHO a začal u neho trénovať, aj spolu s KENWA MABUNIM.

V roku 1905 začal spolu s ANKO ITOSU učiť na strednej obchodnej škole v NAHA a vložil do telocviku výučby TODE.

V roku 1905 urobil zásadnú zmenu v cvičení SANCHIN, keď zatvoril ruky v päsť.

Jeho najvýznamnejší žiaci boli:
MIYAGI CHOJUN , HIGA SEIKO, SHIROMA KOKI, KENWA MABUNI a KYODA JUHATSU.

Jeho najvýznamnejším žiakom bol KYODA JUHATSU, ktorý sa ako jediný naučil všetky kata od KANRYO HIGASHIONNA, vrátane originálnej Sanzeru (naša Sanzeru 1).

MIYAGI CHOJUN

(22.4.1888 – 8.10.1953)

Narodil sa v bohatej šľachtickej rodine v NAHA, ktorá vlastnila 2 lode a obchodovala s Čínou.

V roku 1899 ako 11 ročný začal trénovať u RUYKO (SEISHO) ARAGAKIHO.

V roku 1902 ho Aragaki predstavil KANRYO HIGASHIONNOVI, ktorý ho začal trénovať, v tom čase začal trénovať aj KYODA JUHATSU. Napriek tvrdému tréningu vydržal a bol jeho žiakom až do smrti v roku 1916.

Od roku 1912 sa priatelil v Naha s dvoma čínskymi obchodníkmi s čajom, ktorí ho učili WHITE CRANE BOXING až do roku 1920 (WU XIAN HUI = GO GENKI), resp. TIGER BOXING (TANG DAJI – TO DAIKI)

1916 po smrti KANRYA HIGASHIONNA išiel do Číny spolu s GO GEKI a EISHO KAKAMOTO vzdať úctu miestam kde trénoval s RYU RYU KO, kde sa učil. Po 2 mesiacoch sa vrátil. Počas tohto pobytu navštívili aj južný Shaolinský kláštor vo FUKIEN. Začal študovať kata ROKKISHU, z ktorej neskôr vytvoril TENSHO.

1921 v Tokiu demonštroval karate korunnému princovi HOROHITOVI.

1926 založil OKINAWA KARATE RESEARCH CLUB kde učili aj ďalší majstri ( CH. Hanashiro, CH. Motobu, K. Mabuni).

1927 navštívil tento klub JIGORO KANO, zakladateľ Juda a CH. Hanashiro mu demonštroval TODE, páky, hádzanie, chytanie, správne dýchanie.

Na prelome dvadsiatych a tridsiatych rokov opäť spolu so svojím najobľúbenejším žiakom Jinanom Shizatom odchádza do južnej Číny do Fuzou .Tam sa v tom čase naučil kata Sanzeru 2.

1930 sa vrátil z ukážok pri príležitosti korunovácie cisára HIROHITA spolu s jeho žiak JINAN SHIZATO. Dostal otázky na názov štýlu. CHOJUN MIYAGI inšpirovaný BUBISHI nazval svoj štýl GOJU – mäkký, tvrdý. Pod týmto názvom bol v roku 1933 zaregistrovaný v japonskom BUTOTUKAI( celojaponská asociácia bojových umení).

1934 bol 10 mesiacov na Hawaji.

V roku 1936 navštívil Shanghai s GO GEKI a EISHO KAKAMOTO, kde sa zoznámil s vynikajúcim majstrom MIAJ XING, ktorý trénoval CHUAN FA (čínsky boxing).

25.10.1936 spoločnosť majstrov karate zmenila názov TODE na KARATE – DO.

Pred II. svetovou vojnou dokončil dve žiacke kata GEKISAI DAI 1, GEKISAI DAI 2.

Bol veľmi milý, skromný a venoval svoj majetok rozvoju karate

Cez vojnu stratil 2 dcéry, syna a svojho najobľúbenejšieho žiaka Jinana Shinzata

KEMPO HAKKU

Bola to obľúbená báseň Chojuna Miyagiho, ktorej podstata vychádzala z dávnych čínskych textov Bubishi. Tretí riadok bol inšpiráciou pre pomenovanie Goju ryu.

“JINSHIN WA TENCHI NI ONAJI” – Myseľ je spojená s nebom a zemou.

“KETSUMYAKU WA NICHIGETSU NI NITARI“ – Obehový rytmus tela (rytmus obiehania energie v tele) je podobný cyklu striedania sa slnka a mesiaca.

“HO WA GOJYU WO DONTO SU” – Zákon/pravidlo rešpektuje silných a slabých.

“MI WA TOKI NI SHITAGAI HEN NI ÓZU” – Činnosť tela musí byť v súlade s časom a zmenou.

“TE WA KÚ NI AJ SUNAWACHI HAIRU” – Ruky útočia (prichádzajú) pri príležitosti rozhodujúceho momentu (v momente pravdy).

“SHINTAI WA HAKARITE RIHO SU” – Chodilo musí prikročiť, vstúpiť, rozdeliť a stretnúť (pristúpiť/spojiť).

“ME WA SHIKÓ WO MIRU WO ÝOSU” – Oči by mali pozerať štyrmi smermi.

“MIMI WA YOKU HAPPO WO KIKU” – Uši majú počúvať/byť nastražené ôsmimi smermi.

SEIKO HIGA

(8. 1. 1898 – 16. 4. 1966)

Narodil sa 8.1.1898 a zomrel ako 68 ročný 16.4.1966

V roku 1912 ako 14-ročný začal trénovať u Kanrya Higashionnu u ktorého sa učil aj Juhatsu Kyoda (1902 – 1915) a Chojun Miyagi (1902 – 1914). Po smrti majstra pokračoval od roku 1916 v učení u Chojuna Miyagiho.

Vyštudoval strednú rybársku školu a zamestnal sa ako učiteľ v Shimpeki ZŠ.

V roku 1918 Okinawu navštívil zakladateľ moderného judo – Jigoro Kano z Japonska – a chcel vidieť ako sa cvičí karate.

V hoteli, kde býval ho navštívil Seiko Higa, kde mu predviedol kata. Jigoro Kano bol veľmi očarovaný jeho predvedením. Jigoro Kano sa ho dotkol a povedal, že je pevný a tvrdý ako železná tyč. Na pamiatku tejto návštevy daroval Jigoro Kano Seikovi Higovi kaligrafiu, do ktorej napísal: „Váš spôsob boja je veľmi variabilný a pružný.“

Neskôr bol až do roku 1931 policajtom v Naha. V tomto roku odišiel z polície a venoval sa už len učeniu karate.

V roku 1931 dostal ako jeho jediný zo žiakov poverenie od Chojuna Miyagiho, aby si ako 33 ročný po 19 rokoch tvrdého tréningu otvoril vlastné dojo – Goju Ryu Karate Dojo – v Shiozumi Village. Až do smrti Chojuna Miyagiho bol Seiko Higa jediný z jeho žiakov, ktorý si mal poverenie otvoriť si vlastné dojo. Počas pracovných ciest Chojuna Miyagiho ho Seiko Higa zastupoval vo vedení tréningov v jeho dojo.

1939 – udelil DAI NIPPON BUTOKAI Seikovi Higovi 6. Dan.

1947 – otvoril prvé dojo po II. Svetovej vojne v Itoman High School.

1956 – po založení Okinawa Karate Federácie sa stáva jej prvým viceprezidentom.

1960 – založil Shodokan Goju Ryu Karate-do Clubs a dostal titul Hanshi 10. Dan.

Stal sa prezidentom Medzinárodnej federácie okinawského goju ryu karate a kobudo, ktorá pretrváva dodnes.

K jeho významným žiako patrili, resp. patria:
Choboku Takamine, Seiko Fukichi, Juei Tamaki, Seikichi Higa, Tomoshige Yohena, Goshin Ishimine, Choyu Kiyuna, Kanki Izumigawa, Eikichi Fukumoto, Seitoku Matayoshi, Eiki Kurashita, Yuzuru Oshiro, Seiki Gibo a ďalší, ale spolupracoval hlavne v kobudo aj s:
– Kenkom Nakaimom – naša línia Kobudo Ruei Ryu
– Shimpo Matayoshi – iná línia Kobudo

Jeho odkaz, práca a žiaci sú nehynúci a je česť pre nás sa môcť učiť túto okinawskú líniu Goju ryu.