Darujte nám 2%

Vážení priatelia,
dovoľujeme si vás týmto osloviť, ako rodičov a priateľov nášho športového klubu. Určite viete, že ako platitelia dane máte možnosť poukázať 2% zo svojej zaplatenej dane rôznym organizáciam.

Dovoľujeme si vás touto cestou osloviť, aby ste poukázali svoje 2% v prospech nášho športového klubu.

V pripade, že si daňové priznanie podávate samostatne, máte na posledných stranách dňového priznania Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov podľa § 501 zákona. Stačí v tomto oddieli vypísať príslušné riadky.

V prípade, že vám robí ročné zučtovanie dane z príjmov váš zamestnávateľ, stačí ked si stiahnete predvyplnené Vyhlásenie doplníte potrebné osobné údaje, priložíte potvrdenie o zaplatení dane (žiadajte u svojho zamestnávateľa) a pošlete príslušnemu správcovi dane do 30. apríla.