Bratislavský pohár 2010

ba pohar 2010Ani sme sa nenazdali a prišiel nový rok a s ním aj dlho plánovaná a očakávaná súťaž. S myšlienkou organizovania súťaže sa náš klub pohrával už dlhší čas. A po menších presunoch termínov sa nám to nakoniec podarilo. Organizátorov , a tým myslím nás všetkých, to stálo veľa úsilia a energie. Niektorých viac a niektorých menej, ale myslím, že výsledok stál za to.

Takže dňa 17. januára sa konalo druhé kolo Bratislavského pohára v karate. Na súťaži sa zúčastnilo 9 klubov a 140 súťažiacich. Súťaž bola rozdelená na dve časti: na otvorený turnaj detí, mladších a starších žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov v kata a kumite a druhou časťou bola súťaž družstiev. Náš klub reprezentovali Cullen Nicholas, Pieš Matúš, Uhrinec Tomáš, Roest Niels, Miško Ulrich, Juraj Minár, Ivan Smieško a  Zen Peng Lou ( Jackie). Všetci sa na súťaž pripravovali s nadšením a odhodlaním dosiahnuť ten najlepší výsledok. Nie vždy sa nám však podarí čo sme si predsavzali. Stres, nervozita a konkurencia (nie malá) spôsobili svoje. Ale prekážky sú na to aby sa prekonávali a posúvali nás ďalej. A tak sa nám podarilo získať niekoľko pekných výsledkov:

  • v kata: Nicholas Cullen tretie miesto v kategórii starší žiaci, Tomáš Uhrinec druhé miesto za mladších dorastencov
  • V kumite: tretie miesto Matúš Pieš v kategórii mladší žiaci + 32 kg, Nicholas Cullen a Matúš Pieš druhé a tretie miesto za starších žiakov + 40kg.

Čo dodať na záver? Netreba žiadne zložité frázy len veľké GRATULUJEME všetkým súťažiacim a ĎAKUJEME organizátorom.

Organizátori a všetci pomáhajúci ešte jeden odkaz pre Vás: kedy bude ďalšia súťaž? J